Localitate: Targu Mures

Judet: Mures

Ţara: Romania

Cod postal: 540026

Telefon: 0265-269218

Fax: 0265-269219

Url: http://www.cciams.ro

Telefon persoana de contact: 0265-269218


Camera de Comerţ şi Industrie Mureş (CCI Mureş) este o instituţie neguvernamentală de utilitate publică, non-profit, cu caracter autonom, având drept scop principal reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor săi şi a tuturor comercianţilor, la toate nivelele de decizie economică, politică şi administrativă.

Eforturile CCI Mureş sunt orientate cu precădere către sprijinirea mediului economic şi dezvoltarea sa, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă, promovarea industriei, comerţului şi agriculturii locale, pe plan intern şi internaţional.

Activităţile CCI Mureş se îndreaptă cu prioritate în următoarele direcţii: oferă servicii diverse societăţilor comerciale din judeţ cu accent deosebit pe promovarea intereselor membrilor săi, oferă consultanţă de specialitate, facilitează întâlnirile şi relaţiile de afaceri, organizează şi participă la târguri şi expoziţii, misiuni economice, organizează cursuri de perfecţionare profesională, oferă servicii de arbitraj comercial.
Tiparire Buletin + Mandat Postal